Reparation
Att renovera en kristallkrona är ett omfattande arbete, men mycket tacksamt. (se renovering) Men det är kanske oftare mindre åtgärder som behövs för att ett objekt skall återfå sin forna glans. Givetvis kan vi också göra dessa smärre reparationer, såsom lödning av brutna ljusarmar och dekorer, nya gängor där de gamla slitits ut m.m. Vi kan även tillverka eller komplettera de flesta förekommande delar som kan saknas, t.ex. ljusarmar, ljuspipor, brandplåtar, skruvar, muttrar etc. Varje detalj färdigställs med största omsorg och vi färgar in dem så att de stämmer överens med objektet i övrigt. Vi har goda kontakter med mässingsgjutare runt om i landet. Deras rågods förädlar vi genom filning, bandslipning, polering och lackning. Det är ett tidsödande arbete men resultatet blir oftast så pass bra att en lekman har svårt att skilja repliken från originalet.
Elmonteringar
Elmonteringar i kristall och malmkronor, lampetter och bordslampor blir med åren väldigt illa åtgångna. Gamla tiders ledningar, med tygöverdrag, blir torra och brister. Framför allt i malmkronor med invändigt dragen el är det svårt att upptäcka. Risken för kortslutning och, i värsta fall, brand ökar. Vi kan det mesta inom området. Byte av ljusimitationer, omdragning av gamla ledningar, ändring från levande ljus till el dito- eller tvärtom- eller elmontering i en krona som helt saknat elljus är en del av det vi kan hjälpa till med. Allt görs idag enligt gängse regler för elinstallation dvs. skyddsjordat och med godkända kontakter och ledningar.
Svenskt Tenn-lampor
På senare år har intresset för Svenskt Tenns klassiska golv- och bordslampor ökat. Vi hjälper gärna till att renovera och reparera så att de får glädja sin ägare ytterligare några år. Vi har ett nära samarbete med Svenskt Tenn och kan därför oftast ordna fram korrekta reservdelar, när så behövs.