KAJ&NOVI Armatur hanterar många kunder och uppdrag under ett år och för att kunna hålla reda på allt detta har vi ett kundregister. Det innehåller kundens namn, i vissa fall adress, telefon-/mobilnummer samt i vissa fall e-postadress. Detta register hanterar vi i det web-baserade programmet Fortnox. Vi sparar kunduppgifter för enklare reparationer i 2 år och för helrenoveringar i 10 år. Inga andra har tillgång till detta lösenordsskyddade register.

Vi skickar inte ut nyhetsbrev eller annan reklam med kundregistret som underlag. Vi lämnar inte heller ut vårt kundregister till någon utomstående.

Om du vill veta vilken information vi sparat om dig, önskar rätta felaktiga uppgifter eller om du inte vill att vi ska spara dina uppgifter under den ovan specificerade tiden ber vi dig vänligen att meddela oss detta så ordnar vi givetvis detta. Ett år måste vi dock få spara uppgifterna av bokföringstekniska skäl.

Catharina Neidenmark, VD