Reparation
Att renovera en kristallkrona är ett omfattande arbete, men mycket tacksamt. (se renovering)
Men det är kanske oftare mindre åtgärder som behövs för att ett objekt skall återfå sin forna
glans. Givetvis kan vi också göra dessa smärre reparationer, såsom lödning av brutna eller skadade ljusarmar och dekorer, nya gängor där de gamla slitits ut m.m. Varje detalj färdigställs med största omsorg och vi färgar in dem så att de stämmer överens med objektet i övrigt.


Elmonteringar
Elmonteringar i kristall och malmkronor, lampetter och bordslampor blir med åren väldigt illa åtgångna. Gamla tiders ledningar, med tygöverdrag, blir torra och brister. Framför allt i mässings- och malmkronor med invändigt dragen el är det svårt att upptäcka. Risken för kortslutning och, i
värsta fall, strömförande armaturer ökar. Vi kan det mesta inom området. Byte av ljusimitationer, omdragning av gamla ledningar, ändring från levande ljus till ljusimitationer – eller tvärtom – eller elmontering i en krona som helt saknat elljus är en del av det vi kan hjälpa till med. Allt görs
idag enligt gängse regler dvs. skyddsjordat och med godkända lamphållare, anslutningskontakter och ledningar.

Av princip – och med omsorg om våra kunder – återanvänder eller säljer vi inte äldre eller begagnade eldetaljer.


Svenskt Tenn-lampor
Intresset för Svenskt Tenns armaturer har alltid varit stort. På senare år har även intresset att renovera deras äldre armaturer ökat. Vi hjälper gärna till att varsamt renovera och reparera så att de får glädja sin ägare ytterligare några år. Vi har ett nära samarbete med Svenskt Tenn och har därför möjlighet att, oftast, beställa korrekta reservdelar, när så behövs.